A Jaccard testvérek Raymond és Pierre Jaccard

A Jaccard testvérek Raymond és Pierre Jaccard

34 vues • 01/12/2012 • 30:01

A Net for God ma arra hív minket, hogy megismerjünk két nem mindennapi fivért, Pierre és Raymond Jaccard-t: 1967 óta több ezer kilométert tettek meg szerte az egész világon, hogy enyhítsék a legelesettebbek szenvedését, segítsék a leprásokat. Az Úrra támaszkodva, semmint saját erejükre, szembesülve a hihetetlen nyomorral, hozzájárultak ahhoz, hogy ezrek újból lábra álljanak és visszakapják emberi méltóságukat.

Pierre és Raymond Jaccard a franciaországi Besançon egyházmegyéből érkeztek, misszionáriusok, akik először leprásokkal kezdenek el Kamerunban foglalkozni. Mindenféle orvosi képesítés nélkül, forradalmi változtatásokat vezetnek be a lepra kezelésében. Helyi alapanyagokból modern, olcsó protéziseket készítenek, melyeket minden egyes emberre külön adaptálnak. Ez a hatékony módszer elterjed később az afrikai kontinensen kívül is,
nem csupán leprások, hanem minden rokkant számára alkalmazzák.
A Jaccard testvérek missziójának szíve az evangélium, az ember mély tisztelete. Imájukban Krisztussal való állandó egységükhöz hűségesen, igyekeznek minden emberre úgy tekinteni, ahogyan Isten.

Harminc év alatt több mint harmincnégy országban 182 missziót indítanak el, egyetlen útravalóval, ami nem több mint a szív nyelve és az olthatatlan vágy, hogy szeressék, és minden áron megmentsék az embereket. 1978-tól 27 éven át Pierre és Raymond ugyanúgy a szív nyelvének segítségével Dél-Amerikában, Kolumbiában, Bogota utcáin az elhagyatott, megsebzett kamasz és felnőtt lányokat karolja fel.

Ma Dél-Franciaországban szolgálnak visszahúzódva, egy szemlélődő női szerzetesközösségben. Máshogy teljesítik missziójukat. Továbbra is dicsőítik Mesterüket az Eucharisztiában, a csöndben és azokban, akik körülveszik őket. Más betegségeken enyhítenek, erkölcsi és szellemi betegségeken, rejtett leprán, hogy mindenki megtudja, micsoda öröm Atyaisten gyermekének lenni.

This film is made by the Chemin Neuf Community for the International Ecumenical Fraternity, 'Net for God'.

For more information: www.netforgod.tv
To contact us: netforgod@chemin-neuf.org
moins

Langues :
Magyar
Ce média est aussi disponible en :
Français
Deutsch
Español
Italiano
Kirundi
Malagasy
Nederlands
Português
русский (russian)
Slovenský
Česky
Créole mauricien
Chaîne: Net For God

Kit d'animation

Intercession du mois

Ebben a hónapban imádkozhatunk

Raymond és Pierre Jaccard-ért,
ndazokért, akik nyomukba léptek,

és a társadalomból kiszorított emberekkel élnek, dolgoznak,
hogy képesek legyenek nekik visszaadni emberi méltóságukat.

Parole du mois

A hónap igéje a második korinthusi levél 8. fejezetének 9. verse:

„Jézus Krisztus, noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett,
hogy szegénysége által meggazdagodjatok.”